გამოიყენეთ მზის ენერგია ელექტრო ენერგიის ხარჯის გასანულებლად! ენოვუსი დაგეხმარებათ თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სადგურის პროექტირებაში და ინსტალაციაში ყველაზე დაბალ ფასად. სადგურის სიმძლავრის გამოსათვლელათ გამოიყენეთ კალკულატორი.

გამოთვალეთ თქვენთვის ელექტრო სადგური

პროვაიდერი

ტარიფი

ელექტრო ენერგიის
ყოველთვიური ხარჯი

გაანულე ელექტრო ენერგიის ხარჯი